A Xunta inicia este venres o proceso de expropiación da Illa de Cortegada

Inicio do proceso

Despois da compra de Sálvora por Caixa Galicia, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia volve ser nova. Esta vez pola Illa de Cortegada, xa que a Xunta inicia o proceso de expropiación. A actual propietaria, a empresa Inmobiliaria Cortegada S.A, non respondeu a ningunha das notificacións e requerimentos do proceso expropiatorio iniciado pola Xunta. Finalizado o prazo, a Consellaría de Medio Ambiente poñerase en contaco co xulgado provincial de expropiacións que fixará a cantidade a pagar pola Administración, que permitirá ocupar a illa e contiuar co proceso.

Máis información no Diario de Ferrol e sobre a illa na nosa hemeroteca