Unha completa obra de Antonio Balboa incide na polémica sobre o carácter céltico de Galicia

O lume celta

"A Galicia Celta" é o título do libro no que o historiador Antonio Balboa analiza a presenza deste pobo na antigüidade do noso país. Nesta proposta, que afonda na polémica sobre as nosas orixes, o investigador considera incontestable a existencia de vestixios destes pobos, pero sinala que cómpre establecer o grado de celtismo da zona.

Máis información La Voz de Galicia; o noso tema sobre os debates recorrentes da cultura galega