A mata do porco


Lugar: Torneiros - Río Caldo .
Concello:Lobios

Observacións:
Informante 1: Unha veciña, 48 anos, labrega.
Informante 2: Un veciña, 14 anos, estudiante.
Informante 3: Un veciño, 71 anos, labrego.
Data: Xaneiro do 1995.
Gravación e transcrición: I. Villalba Seivane.
Fonte: AGO-ADLG.

// DESCARGA AQUÍ O ARQUIVO EN MP3
Transcripción//

I1: Primeiro comprámolos, ós porqueiros que vên, por äquí. È despois de aí empeçámoslle a dar a, a crïalos ás lavaduras, verduras, dámoslle maíz, todo, a fariña de maíz. Ó cheghar ó tempo, a noviembre, ou a diciembre ou èsí.
E: ¿Penso non lle dan?
I1:Tamên lle damos, pero pouco èh. Dáselle patatas, dáselle, fáiselle así coçedallos, de nabos ou que seja. Ó cheghar a, ó noviembre ou diciembre, o que queira matar. Vênen-os hòmes ajudar, nôs ajudámolos a eles tamên, matámolos i, frô[tase], frôtase así ca, coas pèdras, ou cunhas facas, non lle chaman cuchillo, èh, facas. È lávanse bèn lavados. Despois ábrenos è tíranlle, as tripas todo pa fôra, tíraselle o fígado, tíraselle os bòches, è despois as, as mulleres tan aí ó lado, lávanse as tripas...
I2: È esfíanse.
I1: È esfíanse, i-àsí.
E: ¿È que, que partes sacan do, do pòrco? ¿A soá...?
I1: Do pòrco tírase todo. Aquil día tíraselle as tripas, quedan os pòrcos así limpos, abèrto asta pó outro día. Que pó outro días tírase, côrtase a, os perniles, tíranselle as pas, as cabezas, tírase as soás e pos todo alá a arrefèsere. Despois pó outro día ê que se salga, èh, è así.
E2: È tíranselle as frebas.
E1: Tíraselle a freba pa faguer as chourizax.
E1: O día da matanza xuntámo-la familia toda pa comer. O jantar faise todo de, moito do de pòrco, non, aquel día. Buèno, miro o que lle eu quero dicire. Despois de èlí, pó outro día, pícase a carne, cuando se desfán os pòrcos, as frebas, todo iso. Desfanse as, as frebas i côrtase todo pa faguer as chourizax èh. Pois nas chourizas bótase entón, a cebola picada, allo picado, loureiro, prijel, pementa, bótolle tomillo i bótaselle o viño branco, ou viño tinto, ou como queiran. I-àquilo reméxese bèn remexidiño, èh. È despois bótaselle o pementón, o picante i-ò dulce, è todo pa faguer as chourizax. Despois ajuda, ajúdanos todos a, a ajudar a faguer iso.
E: ¿È tènen máis, tènen chourizos è algunhas cousas máis ou sòlo chourizos?
I1: Chouri[zos], eu non fagho chourizox.
I3: Chouriços ê con cabaço.
I1: Nôs chamámoslle bôbado èh. Chamámoslle bôbado pa faguer os chourizox
I3: A tripa gròsa, bah.
I2: O cabaço ê igual. O cabaço ê igual.
I1: Ê igual.
I3: A tripa gròsa.
I1: I-àsí.

 

 

 Inicio

NAVEGA POLOS
BLOQUES LINGUÍSTICOS

Bloque Occidental
Bloque Oriental
Bloque Central
 
ETNOTEXTOS. BLOQUE Central
1974 | Castro de Rei | labrego , 30
1974 | Becerreá | estudante , 14
1975 | Cedeira | veciñas , varias idades
1975 | Lugo | carpinteiro , 69
1975 | Chandrexa de Queixa | telefonista , 23
1975 | Allariz | muiñeiro , 60
1975 | Vilardevós | labrego , 20
1976 | Oroso | labrega , 63
1983 | Forcarei | labrega , 50
1984 | Vilalba | labrega , 66
1992 | Melide | industrial , 38
1992 | Sober | labrego , 52
1993 | Ramirás | comerciante , 64
1993 | Castrelo do Val | camioneiro , 50
1994 | Cervo | mariñeiro , 71
1994 | Baños de Molgas | labrega , 65
1995 | Barreiros | estudante , 20
1995 | Chantada | estudante , 25
1995 | Lobios | labrega , 48