A rendabilidade da terra


Lugar: Fornelos - O Rosal .
Concello:O Rosal

Observacións:
Informante: Un veciño, 64 anos, labrego.
Data: Agosto do 1981.
Gravación: F. Fernández Rei.
Transcrición: X. Graña Núñez.
Fonte: AGO.

// DESCARGA AQUÍ O ARQUIVO EN MP3
Transcripción//

I: [È iso èra a] falta que tíñamos nôs aquí, neste, o, rincôn. Pèro que empezamos, cuando empezou a xente, que antes estábamos no millo, no millo... è veña millo, è veña millo, cuando empezaron aquí o único que empezou a coller movimiento, ou alkho de evolución, tomates... a pór tomates.
Or vellos, már vellos ca nôr, meus abuelos ou meu pai ou... dice:
- ¡Ai si, si, pór tomates, pór tomates! Despois, xa veremos ao día de mañán, o que pasa.
Se non foran os tomates, porque, un ferrado de millo ¿cuanto vale? ¿E cuantar vòltas hai que dar arredor dele? I-òs tomates tamên queren muita, pèro, ê outra produciôn. Nunha finca de trescentos metros, dá o dòble de produciôn, de tomates; è si se pòn doutra cousa, äínda, o triple. È por iso, claro, que nunca chekha.
Eu xa digo, antes, andaba descalzo. Tomar café, nada. Levantarse da cama, un platiño de caldo, unha aghua fervida, que se vía a cara no fondo. Matábase un pòrquiño ó ano, i-àora mátanse tres, faise xabôn de touciño è, è, è cômese o bo. Asta o bo se lle bota ós, ós pòrcos outra vez, pra criar outros pòrcos.
Eu creo que, iso, que, que, que; pèro, nunca tomábamos un café, nunca tomábamos unha còpa. Aora tomamos un café, repítese. Se fai falta unha cerveza tômase ou o que faia falta. Pèro, claro, queríamos un pouco máis de, de tèla. Porque praaa alternar è iso todo, non chegha iso.
Pèro, como ía unha vida modèrna, tamên debíamos de ter un pouco máis... digo eu. È lògho outra cousa. Aquí tamên tíñamos or montes estes, or montes estes, que antes... Eu caseime no cuarènta è seis, o dozanòve de xanei[ro], de ènero, de xaneiro. Non tiña nada. Intentei, empezar a comprar algo, comprar unha veighiña, comprar un mato, un mato i-ò... un mato de pinos ou así un... non sei se usté entende.
E: Si, si.
I: Pra ter pra o día de mañán.
Aora témo-lor matos. Chegha un madeireiro a comprarlle un pino:
- È que mira, quería, ou faíame falta cartos è quería que me, queríate... a ver se me comprabas estes pinos.
- Òmbre, eu estes pinos cómprotos, pèro tèn mal camiño.
- ¿¡Coño, mal camiño!? ¿Como vai a ter mal camiño? Xa guiei por aí, xa tes unha pista aí a dèr metros. Se fora antighuamente, pòs si. Pèro aora tès unha pista a dèr metros, por arriba.
Dice:
- Pòr mira, se queres, se queres, eu cómprotos, pero doute tanto por èlas, por eles. Doute tanto por eles.
È un, porque, hai que vendelos. È, darllos por tres chicas è media, porque non hai competencia, non hai, non hai, non hai quen compre. Mitá dar fábricas zärráronse, polo qui ê non sei; así que, isto, isto, nunca un tèn tódalas cousas, pèro... Vexo unha cousa así que non se sabe, non...

 

 

 Inicio

NAVEGA POLOS
BLOQUES LINGUÍSTICOS

Bloque Occidental
Bloque Oriental
Bloque Central
 
ETNOTEXTOS. BLOQUE Occidental
1975 | Noia | labrego , 76
1975 | A Estrada | labrego , 55
1975 | Mondariz | labrego , 62
1976 | Cambados | mariñeiro , 49
1979 | Salvaterra de Miño | labrega , 40
1980 | Cerdedo | labrega , 55
1981 | O Rosal | labrego , 64
1982 | Teo | labrega , 60
1983 | Marín | muiñeira , 60
1985 | Mazaricos | labrega , 46
1986 | Tomiño | veciña , 66
1993 | Coristanco | labrega , 85
1994 | Camariñas | mariñeiro , 63
1994 | Cangas do Morrazo | estudante , 14
1995 | Ribeira | mariñeiro , 24