Os movementos asociativos no campo


Lugar: Porzún - Piantón .
Concello:A Veiga (Asturias)

Observacións:
Informante 1: Unha veciña, 35 anos ca., profesora.
Informante 2: Un veciño, 65 anos ca., labrego.
Data: Maio do 1976.
Gravación: M. González González.
Transcrición: F. Fernández Rei.
Fonte: AGO-ALGa.

// DESCARGA AQUÍ O ARQUIVO EN MP3
Transcripción//

I1: Papá, hai un momentín falaba de que, tábandes gravando en, Porzún. Concretamènte Porzún ê un barrio de, da parròquia de Piäntôn. Ê unha zona rural, bastante más promocionada que algunhas outras de, de Asturias è incluso tamên de Galicia; peró que, a pesar de todo tèn inda muito que superar i tèn muitos problemas. Ta afortunadamènte despertando un pouco a xènte, peró, falta muito inda camín que andar. Non hai telêfono, non hai, mentalidá na xènte en, en cuestión de agrupaciòis, de traballar en comunidá; algunhas èsisten, peró non, sòn precisamènte unhos mòdèlos, non. Despois, hai bastantes chavales, escolarizados desde luègo todos, peró, perdôn, desde lougo todos, peró, con un nivèl en kheneral cultural bastante baxo. I non sei, non se me òcurre nada más.
I2: Si vamos a pensar, como, ta’l país, nesta zona; como ta’l... esta comarca i como taba, a pesar de que tamos mui atrás, de outras zonas, temos que reconocer, os que somos vèllos como èo, recordamos como foi a nòsa infancia, incluso que khuègos tíamos, que elemèntos tíamos pa jugar, que produciôn había, que nivèl de vida tíamos antes, comparado con el que hai aora... A pesar de que as cousas non nos van bèn nel campo, tan as casas con èlètròdomêsticos, i na pòrtal, tan os còches. Antes, xugábamos os nenos, en alparagatas, al marro, á patèfa i-al gua, khuègos que agora non se conòcen porque, aora todos tein mòtos pra correr nelas; i, i sin embargo, antes, que nun había medios nin adelantos, tábamos tan satisfèchos coma aora; porque aora, el que tèn un trator i tèn unha cosechadora i tèn unha ensiladora, un arado de disco, un arado de disco i un remòlque i cièrtas cousas, pòis, inda necesita ter más, pa producir más, i pa poder vivir mellor.
Esisten aquí nel puèblo unhas agrupaciòis, que tan encaminadas a ser a pauta pra irse mellorando. Hòi, hai unha de cuatro vecíus, que pòde poñer camín de cèn vacas, si lles axudan, el Estado, Òrdenación Rural i Estènsiôn Agraria; i esos elemèntos, el Estado con crêditos, Ordenación Rural reparándolle os camíus i, Estènsión Agraria, con servicios tênicos... Teño que reconocer que eghtos servicios, i eght(os) que vaian facèndo estas agrupaciòis, melloran un pouco, anque sòlo seña, a situaciôn das mullères nes[e], nel campo laboral; porque, as mullères tando os hòmes, agrupados, non tein que salir al campo, dedícanse, ás faenas da casa, pròpias da mullèr i del hogar, i-atender aus nenos. Os hòmes bastan pra cuidar, lo mismo veinte vacas que cèn, i-as mullères, tan un pouco máis dinificadas nel traballo.

 

 

 Inicio

NAVEGA POLOS
BLOQUES LINGUÍSTICOS

Bloque Occidental
Bloque Oriental
Bloque Central
 
ETNOTEXTOS. BLOQUE Oriental
1974 | Triacastela | labrego , 41
1975 | A Mezquita | labrego , 65
1976 | A Veiga (Asturias) | labrego , 65
1976 | Hermisende (Zamora) | labrego , 50
1983 | A Fonsagrada | labrego , 62
1984 | Candín (León) | estudantes , 9 e 15
1988 | Carucedo (León) | labrego , 72
1990 | Lubián (Zamora) | mestre , 35
1990 | Hermisende (Zamora) | labrego , 60