Historias de papel

Santiago. Redacción

Unha romaxe de papel

O CCG e a asociación Irimia dixitalizan a emblemática revista da asociación