Toponimia e historia

Santiago. Manuel Gago

Cando Compostela se chamaba Callobre

O filólogo Juan Carlos Búa Carballo propón este topónimo como a denominación antiga da futura cidade